Το ίδρυμα

Στις 24 Μαρτίου του 1996, στη Γενική Συνέλευση του Πανευβοϊκού Συλλόγου Αμερικής, ο κ. Γιάννης Συμεωνίδης πρότεινε εκ νέου την ίδρυση ενός Φιλανθρωπικού Ιδρύματος στην Εύβοια με έδρα τη Χαλκίδα και με τη επωνυμία «Τάσος Γεωργιάδης».

Σκοπός του ιδρύματος αυτού θα είναι η οικονομική και ηθική βοήθεια σε άτομα που, είτε κατάγονται από το Νομό Ευβοίας, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτού και έχουν σοβαρά προβλή-ματα υγείας τα οποία τους επιβάλλουν τη νοσηλεία εντός Ελλάδος, είτε χρειάζονται μετάβαση στο εξωτερικό και η οικογένειά τους δεν μπορεί οικονομικά ν' αντεπεξέλθει στα έξοδα.

Αρχικό κεφάλαιο του Ιδρύματος θα είναι το υπόλοιπο των χρημάτων του εράνου.

Στόχος μας είναι να μαζευτούν από προσφορές και δωρεές εδώ και στην Ελλάδα το ποσόν των 58.695 ευρώ (20.000.000 δρχ), από τους τόκους των οποίων θ' αρχίσει να βοηθά, λιγότερο στην αρχή, περισσότερο μετά, όσους έχουν ανάγκη. Το ανώτερο ποσό θα μείνει σταθερό και θα έχει τη δύναμη διαρκώς ν' αυξάνεται.

Το Ίδρυμα να διοικείται από έντεκα (11) μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ένα μέλος του Συλλόγου μας, που η ολομέλεια κάθε φορά θα ορίζει, θα είναι ισόβια.

Τα υπόλοιπα μέλη θα ορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των τριών ισοβίων μελών για μια τριετία.

Την Προεδρία του Ιδρύματος, την αναθέτουμε στον Αρχιμανδρίτη Παύλο Ιωάννου ο οποίος πολλές φορές ταξίδεψε από την Εύβοια στην Νέα Υόρκη για το σκοπό αυτό και τον οποίο είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσουμε όλοι μας σε εκδήλωση του Συλλόγου μας.

Την Αντιπροεδρία την αναθέτουμε στη μητέρα του εκλιπόντος κ. Αικατερίνη Γεωργιάδου

Το τρίτο ισόβιο μέλος θα είναι από το σύλλογό μας και θα είναι ο κ. Γιάννης Συμεωνίδης που η ολομέλεια ομόφωνα τον ψήφισε ομόφωνα.